+4000 klanten in heel Europa - Klantenbeoordelingen hier

Levering

Wij zullen altijd ons best doen om de levering snel en vlot te laten verlopen. De leveringsdatum kan niet worden gegarandeerd. Al onze termijnen zijn indicatief. Wij proberen de aangegeven levertijden te respecteren, maar een eventuele vertraging kan in geen geval leiden tot annulering van de bestelling of een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen. In geval van wettelijk erkende overmacht zijn wij automatisch ontslagen van elke verplichting met betrekking tot de aangegeven termijnen.

Alle leveringskosten zijn onderworpen aan BTW en zijn uitgesloten van alle aanbiedingen of promoties.
Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag. Feestdagen tellen we niet mee.
Indien u het leveringsadres wenst te wijzigen nadat de goederen zijn vertrokken, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Wij leveren wereldwijd (behalve voor bestellingen die per pallet moeten worden verzonden - bijvoorbeeld voor airconditioning).

 

Alle leveringskosten worden berekendvoor leveringen op de begane grond. Voor levering boven water, gelieve ons te contacteren alvorens te bestellen om na te gaan of er bijkomende leveringskosten zijn.

 

De levering gebeurt via verschillende tussenpersonen, afhankelijk van het gewicht van uw bestelling, om u de beste prijzen aan te bieden.

Voor bestellingen van minder dan 1 kilo verzenden wij aangetekend internationaal. De vertraging bedraagt ongeveer 4-5 werkdagen voor Europa en 5-6 werkdagen voor de rest van de wereld (schatting van de Post). Elk pakket kan online worden gevolgd (binnen Portugal) op de website: http://www.ctt.pt/feapl_2/app/open/tools.jspx?tool=0.

Het volgen van pakketten per post kan ook op de website van de Franse post, bijvoorbeeld op: http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi/index als het volgnummer internationaal is.

Voor bestellingen tussen 1 en 30 kilo verzenden wij per Chronopost. De vertraging bedraagt 3-4 werkdagen voor Frankrijk en varieert tot 10 dagen voor de rest van Europa. Elk pakket kan online worden gevolgd op: http://www.dpd.com/tracking_fr/(lang)/nl/(track)/#.

Voor bestellingen tussen 30 en 50 kilo verzenden wij per GLS. De vertraging bedraagt 3-5 werkdagen voor Frankrijk en varieert tot 10 dagen voor de rest van Europa. Elk pakket kan online worden gevolgd op: http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/NL99/EN/1.htm

Het is ook mogelijk om per TNT te verzenden voor een nog snellere levering. De prijs van het vervoer wordt per e-mail meegedeeld.

Voor verzending naar een land buiten de Europese Unie sturen wij u per e-mail de verzendkosten die bij uw bestelling horen.

Voor bestellingen van meer dan 50 kilo mailen wij u de verzendkosten. Als u nog steeds geïnteresseerd bent in uw bestelling, moet de betaling van de transportkosten binnen 48 uur gebeuren, via paypal, creditcard of bankoverschrijving.

Als u de verzendkosten van de bestelling niet accepteert, sturen wij u de bestelling terug.

 

Voor palletzendingen (bv. voor airconditioning) varieert de naam van de vervoerder naar gelang van de bestemming.

In de regel wordt de levering gedaan door Dascher.

De levering van de airconditioner is gratis voor continentaal Frankrijk.

Voor de rest van de bestemmingen wordt een supplement voor het transport gevraagd via e-mail, na ontvangst van uw bestelling. Als u geïnteresseerd blijft in uw bestelling, moet de betaling van de verzendkosten binnen 48 uur plaatsvinden, hetzij via paypal, creditcard of bankoverschrijving. Als u de verzendkosten van de bestelling niet accepteert, sturen wij u de bestelling terug.

Zodra uw bestelling onze faciliteiten verlaat, sturen wij u een e-mail om u te informeren over de verzending van de pallet met het volgnummer en de vervoerder. (tracking nummer beschikbaar na 48 uur van de vervoerder).

Wij geven de vervoerder altijd uw telefoonnummer, zodat hij u kan contacteren voor de levering van de pallet.

Bestellingen worden binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

Als het product niet beschikbaar is, sturen wij u een e-mail om u te informeren over de vertraging. U kunt ervoor kiezen de vertraging af te wachten, een ander product te kopen met het betaalde tegoed of een terugbetaling van de bestelling te vragen.

 

 

Controleer op het moment van levering door de vervoerder (ongeacht het transportbedrijf) de staat van de verpakking/pallet. in aanwezigheid van de bezorger. Het pakket of pallet moet altijd in zijn geheel worden gecontroleerd voordat de afleveringsbon van de vervoerder wordt ondertekend en gevalideerd.

Elke anomalie betreffende de levering moet op de leveringsbon worden vermeld. 

Vervoerders accepteren geen claims na levering als er bij de levering geen voorbehoud is gemaakt.

Als u de procedure niet volgt, wordt u verantwoordelijk gehouden.

De factuur van uw bestelling wordt altijd meegestuurd.

 

Transportkosten

De verzendkosten worden berekend op basis van de bestemming en het gewicht van uw bestelling, zodat u geld kunt besparen en kunt profiteren van kortingen op de verzendkosten.

 

Terug

U heeft het recht dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Het product moet in perfecte staat voor wederverkoop in zijn oorspronkelijke staat worden geretourneerd, NIET GEOPENEERD, ONVERKOCHT.

Door de klant gebruikt materiaal dat zich niet in de originele verpakking bevindt, wordt niet teruggenomen of geruild.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per post naar Amifrigo, Lda, gevestigd te Travessa da Charneca, nº 35, Carreira d'Agua, 2400-016 Leiria, Portugal, of per e-mail: geral@amifrigo.pt) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. 

Na ontvangst van uw verklaring sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping naar het e-mailadres dat op de bestelling vermeld staat.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien u dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkopere standaard leveringsmethode) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, terugbetalen. Wij verrichten de terugbetaling via dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in elk geval zijn er geen kosten voor de terugbetaling.

U moet de goederen uiterlijk veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen aan ons retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugzendt.

U zult de directe kosten voor het terugzenden van de goederen moeten betalen.

 

Modelformulier voor herroeping 

 (Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen) 

- Ter attentie van Amifrigo, Lda, gevestigd te Travessa da Charneca, nº 35, Carreira d'Agua, 2400-016 Leiria, Portugal, e-mail: geral@amifrigo.pt.

- Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)

 - Besteld op (*)/ontvangen op (*) 

- Naam van consument(en) 

- Adres van de consument(en) 

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier) 

- Datum

 

 

Door te kopen erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen.